Informació / Horaris

HORARIS PROVISIONALS

DIJOUS 27 SETEMBRE 2018

15:30 - Obertura Paddock & pàrquing bicicletes.

15:30 - Inici serveis.

15:30 - Inici entrega de dorsals.

19:30 - Final entrega de dorsals.

19:30 - Reunió d’equips.

20:00 - Final serveis.

20:00 - Tancament Paddock & pàrquing bicicletes.

DIVENDRES 28 SETEMBRE 2018

08:30 - Inici entrega de dorsals.

09:00 - Obertura Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

09:00 - Inici serveis.

9:40 - Formació graelles de sortida.

10:00 - Sortida ETAPA # 1. Seguit entrega de premis.

19:00 - Final serveis.

19:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

DISSABTE 29 SETEMBRE 2018

09:00 - Obertura Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

09:00 - Inici serveis.

09:40 - Formació graelles de sortida.

10:00 - Sortida ETAPA # 2. Seguit entrega de premis.

19:00 - Final serveis.

19:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

DIUMENGE 30 SETEMBRE 2018

09:00 - Obertura Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

09:00 - Inici serveis.

09:40 - Formació graelles de sortida.

10:00 - Sortida ETAPA # 3. Seguit entrega de premis.

16:00 - Final serveis.

16:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

Octagon

Organitzen

Patrocinen

Mitjans Oficials