Informació / Horaris

Horaris provisionals

DIJOUS 27 SETEMBRE 2018

16:00 - Obertura Paddock & pàrquing bicicletes.

16:00 - Inici serveis.

16:00 - Inici entrega de dorsals.

20:00 - Final entrega de dorsals.

20:00 - Final serveis.

20:00 - Tancament Paddock & pàrquing bicicletes.

DIVENDRES 28 SETEMBRE 2018

09:00 - Inici entrega de dorsals.

09:00 - Obertura Paddock & pàrquing bicicletes.

09:00 - Inici serveis.

10:00 - Reunió d’equips.

11:00 - Fi entrega dorsals & obertura Oficina Competició.

11:40 - Formació graelles de sortida.

12:00 - Sortida ETAPA # 1 (Puigcerdà).

17:00 - Entrega de premis & WELCOME PARTY.

19:00 - Final serveis.

19:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

DISSABTE 29 SETEMBRE 2018

10:30 - Obertura Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

10:30 - Inici serveis.

11:10 - Formació graelles de sortida.

11:30 - Sortida ETAPA # 2 (Puigcerdà). Seguit entrega de premis.

19:00 - Final serveis.

19:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

DIUMENGE 30 SETEMBRE 2018

08:00 - 10:00 Obertura pàrquing bicicletes (Puigcerdà)

09:00 - Inici serveis, Paddock, Oficina Competició (La Molina)

09:40 - Formació graelles de sortida.

10:00 - Sortida ETAPA # 3 (La Molina). Seguit entrega de premis.

16:00 - Final serveis.

16:00 - Tancament Paddock, Oficina Competició & pàrquing bicicletes.

Octagon

Organitzen

Patrocinen

Mitjans Oficials