Informació / Horaris

HORARIS PROVISIONALS

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 2022

09:00 h Inici recollida de dorsals – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

12:30 h Fi entrega de dorsals – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

14:00 h Obertura Oficina de competició – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

14:10 h Formació calaixos de sortida – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

14:30 h Sortida Stage 1 – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:21 h Arribada prevista primer participant – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:30 h Obertura pàrquing de bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

17:30 h Ceremònia entrega de premis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

19:00 h Arribada prevista de l'últim participant – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

19:30 h Fi serveis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

19:30 h Tancament pàrquing de bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

DISSABTE 1 D'OCTUBRE DE 2022

09:00 h Obertura Paddock, Oficina de competició i aparcament de bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

09:00 h Inici serveis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

9:40 h Formació calaixos de sortida – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

10:00 h Sortida Super Stage – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

12:18 h Arribada prevista primer participant – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

12:30 h Obertura aparcament bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

13:30 h Ceremònia entrega de premis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16.00 h Arribada últim participant- Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:30 h Tancament paddock i oficina de competició – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:30 h Fi serveis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

17:30 h Tancament aparcament de bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE DE 2022

09:00 h Obertura Paddock, Oficina de competició i aparcament de bicicletes – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

09:00 h Inici serveis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

9:40 h Formació calaixos de sortida – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

10:00 h Sortida Finisher Stage – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

12:26 h Arribada prevista primer participant – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

13:30 h Ceremònia entrega de premis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:10 h Hora prevista arribada últim participant - Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:30 h Tancament paddock i oficina de competició – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

16:30 h Fi serveis – Poliesportiu Municipal de Puigcerdà

Octagon

Organitzen

Patrocinen

Mitjans Oficials